NiceOne

Vitajte. Dúfam že sa tu budete dobre cítiť. Stranka je denne aktualizovaná.

Windows Media Pl.

Windows Media playerTento program umožòuje prehrávanie zvukových a filmových nahrávok, ktoré sú na vašom poèítaèi - pracuje s formátmi (príponami) AVI,MPEG,MOV,MP3,WAW a ïalšie...

Stahuj