NiceOne

Vitajte. Dúfam že sa tu budete dobre cítiť. Stranka je denne aktualizovaná.

Alcohol 120%

Alcohol 120%Firma Alcohol Software vám prináša nový vynikajúci program, jedineèný vo svojom obore. Alcohol 120% umožòuje emuláciu CDèiek a DVDèiek, spolu v jednom programe. Vïaka použitiu najnovšej technológie sa stal najlepším programom na emuláciu spomínaných nosièov. Nie je niè príjemnešie ako nakopírova si všetky najob¾úbenejšie CDèka a DVDèka ako image na harddisk, potom staèí jedným klikom nastavi požadované médium, a môžete si ho vychutna o 200X rýchlejšie ako keby ho mala naèíta vaša CD mechanika. Alcohol 120% taktiež umožòuje vyrábanie image CD, DVD poprípade kopírovanie týchto médií. Alcohol jednoznaène patrí medzi najpoužívanejšie programy a nemal by chýba na žiadnom poèítaèi.

Stahuj